Online-resursen för dig som lär dig svenska

Välkomna till Midioma!
Prenumerera!

Under två år var Midioma en tidning, men från den 1 mars 2013 fungerar Midioma som en resurs med material för lärare i svenska som främmande språk och privatpersoner som lär sig svenska.

Midioma innehåller texter av olika slag med övningar och ordlistor med ordförklaringar på svenska. Läs mer på sidan "Innehåll".

Midioma kommer hela tiden att fyllas på med nytt material.

Midioma är tänkt som ett komplement till annat undervisningsmaterial och därför får lärare kopiera fritt till sin klass under prenumerationstiden.

Midioma är även för dem som vill upprätthålla och fördjupa sina kunskaper i svenska språket eller hålla kontakten med Sverige.

För bara 850 SEK (svenska kronor) per år får du tillgång till en stor samling originaltexter avsedda för svenskundervisning och instruktioner om hur de kan användas.

Midioma vänder sig till dig som
undervisar i svenska som främmande språk
är deltagare i svenskkurser på olika nivåer
jobbar på ett svenskt företag i Sverige
eller utlandet
har släktingar eller annan anknytning
till Sverige
brukar vara i Sverige på semester

planerar att flytta till Sverige

har varit utbytesstudent och vill hålla
kontakten med svenska språket
är allmänt språkintresserad


Vilka förkunskaper behövs?

Nivån på artiklarna varierar, men man bör ha förkunskaper i svenska, ungefär på nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala, CEFR.
Mejla Midioma om du har frågor om nivån.


Observera!
Internet Explorer visar inte Midiomas sidor på ett korrekt sätt.
Använd t.ex. Firefox eller Safari i stället.